Loading

Wizja przedszkola

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wyrównywać i kompensować braki w rozwoju. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych. Nasze przedszkole jest placówką otwartą i twórczą, w której każde dziecko, rodzic i pracownik mają szanse być kreatywni i odnieść sukces na miarę własnych potrzeb, oczekiwań i możliwości.

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycielek oraz wykwalifikowani specjaliści.

Nauczyciele naszej placówki :
· prowadzą stałą obserwację postępów dziecka, stawiają wychowankom trudne lecz realne wyzwania, aby jak najlepiej przygotować dzieci do dalszej edukacji
· rozumieją i zaspakajają potrzeby dziecka traktując je jako autonomiczny podmiot, inicjują zmiany i są otwarci na nowe innowacje
· dbają o rozwój zawodowy, a wiedzę i umiejętności przekształcają na praktykę

DYREKTOR:
mgr Grażyna Guguła

NAUCZYCIELE:

mgr Ewa Humerska
mgr Małgorzata West
mgr Barbara Klajbor – Wiśniewska
mgr Anna Dąbrowska
mgr Kamila Szczech
mgr Justyna Wysocka
mgr Agnieszka Grochowska
mgr Karolina Suchomska
mgr Monika Ciechacka
mgr Anna Burdon
mgr Małgorzata Łęcka – Bonk
mgr Łucja Łytkowska

Zajęcia religii – ks. Tadeusz Budnik
Zajęcia języka angielskiego – Emilia Śledź

PRACOWNICY:

1. Obsługa:

Zofia Majtczak- kucharka
Marta Wiśniewska – kucharka
Violetta Trzcionkowska – pomoc kuchenna

Halina Theuss- woźna oddziałowa
Beata Horyd- woźna oddziałowa
Katarzyna Suchomska- woźna oddziałowa
Izabela Dobber- woźna oddziałowa
Monika Chorodyńska – woźna oddziałowa
– woźna oddziałowa
Patrycja Potoczna – woźna oddziałowa

Michał Bukolt- konserwator

2. Administracja:

Weronika Sokulska- intendent

Accessibility Toolbar